Dokumenty


Posiadamy certfikat AEO

 
Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.W zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorca może korzystać z następujących ułatwień:
- podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznej i kontroli dokumentów.
- w przypadku wytypowania go do kontroli przeprowadzana jest ona w sposób priorytetowy.
- uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli.
- uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa.
- możliwości wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.



Posiadamy Certyfikat Rzetelności wystawiony przez

Krajowy Rejestr Długów.